Další fotky mláďat 2012

Opět pár nových foteček z odchovů a nových přírůstků naší školy. Něco nám už povyrostlo, něco se právě vylíhlo. S těmito mláďaty se můžete setkat i na našich kurzech. Některé si budete moci nakrmit, jiné už začínáme cvičit takže i s nimi budete moci pracovat.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kolektiv B&S Hawk


  1. Cornelis de Maijer

    Wow! They look great and good luck with the further raising them :-) Liked and tweeted it!