Důležité dodatky

Je pro Vás důležité, aby jste se zaregistrovali na Vám vyhovující termín co nejdříve, opět upozorňujeme, že kapacita je omezená z důvodu kvality výuky.

Při registraci žádáme zaplacení zálohy ve výši 35% ceny.


V případě, že chcete zrušit kurz, učiňte tak písemně a to nejpozději čtyři týdny před termínem Vašeho zamluveného kurzu. V případě, že nám nedáte vědět o zrušení kurzu dříve jak 4 týdny před začátkem Vašeho kurzu, vyhrazujeme si právo na ponechání již zaplacené zálohy.

Chce-li student změnit termín kurzu, nebude požadována další záloha. Zájemce však musí mít na vědomí, že v termínu kurzu o který má zájem nemusí být volno. Pokusíme se Vám však vyhovět.

Student, který se rozhodne zúčastnit našeho kurzu, musí dodržovat pravidla stanovené naší institucí.

Věkové hranice

  • 15-18 let – musí mít doprovod alespoň 1 dospělého člověka (výjimky mohou být udělány v případě individuální domluvy)
  • 18+ let – není limit

Nikdy nejste příliš staří se učit!

Informace o zaplacení zálohy a finálním vyúčtování Vám zašleme písemně společně s dalšími informacemi týkajícími se Vámi vybraného kurzu.

Comments are closed.